Konferens

Sätt upp mål med konferensen

Konferenser har lite olika betydelser för olika företag, vilket inte är någon konstigt, möteskulturer på företag skiljer sig från varandra. En del företag har en stark möteskultur där konferens är en naturlig del av bolagets vardag. Kollegor åker i väg och man ser till att informera och arbeta gemensamt medan i andra företag blir konferensen ett årligt event för de anställda och har då cheferna en annorlunda inställning till vad avsikten är med konferensen kan det lätt bli dålig stämning och det man vill uppnå fungerar inte alls, således kan mötet ur olika synvinklar anses som misslyckat.

Sätt upp mål för er konferens

Att klargöra på tidigt stadium vad målet är med er konferens och tydligt informera om detta ger samtliga deltagare är klara på vad som ska göras. Med mål ska dock med tydlighet sägas att är målet bara lyckas från ett affärsmässig synvinkel kan mötet lätt bli tråkigt, att informera anställda om vad de måste göra kan lätt övergå i att de anställda blir uttråkade. Bygg konferenser istället på att informera och fullfölj med en konferensaktivitet. Ungefär med samma slags intention som med att beställa en bordsflagga.

Konferens för de anställda

Även om konferensen är för att informera ska man vara fullt medveten om att konferenser är utmärkta för gemenskap och bygga band. Ha en trevligt middag tillsammans, ha ledig tid där deltagarna kan få göra vad de vill, koppla av i en skön SPA-avdelning, ge sig ut på stan och titta runt. På så vis byggs en positiv möteskultur och det börjar ni använda konferenser på rätt vis finns mycket att vinna genom att banden mellan kollegor, avdelningar och chefer stärks. Företaget växer och alla anställda tycker det är roligare att gå till jobbet. Precis som det ska vara.

Lycka till med dina möten och se till att ni bygger en positivt möteskultur inom företaget och sätter upp tydliga mål med vad konferensen ska ge. För företag i Stockholm är det enkelt att hitta konferensanläggningar som erbjuder utmärkta mötesmöjligheter. Sheraton Stockholm har längre varit ett naturligt vaL för konferenslokal Stockholm och när man söker hotellrum kring friends arena. Vi kan varmt rekommendera deras konferensanläggning för små styrelsemöten till större mötesrum Stockholm.

Läs mer om Solna Hotell Stockholm