Sätt upp mål med konferensen

Konferens

Konferenser har lite olika betydelser för olika företag, vilket inte är någon konstigt, möteskulturer på företag skiljer sig från varandra. En del företag har en stark möteskultur där konferens är en naturlig del av bolagets vardag. Kollegor åker i väg och man ser till att informera och arbeta gemensamt medan i andra företag blir konferensen […]

Continue reading